โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


ช่วงชั้นที่ 2  และช่วงชั้นที่ 3