โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ข้อมูลผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 075499114
อีเมล์ : phipoonsangkarakschool@gmail.com