โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.9 KB