โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง   ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช 80270
หมายเลขโทรศัพท์ 075499114
e-mail phipoonsangkarakschool@gmail.com