โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.15 KB