โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.81 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการฝ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.46 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.46 KB