โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.7 KB
Adobe Acrobat Document แสดงความก้าวหน้ารายละเอียดของแผน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.25 KB