โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.01 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน-ครูยังไม่มีวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.47 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.07 KB
Adobe Acrobat Document แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน-ครูชำนาญการพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.44 KB