โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมชุดเครื่องแต่งกายของนักดนตรีวงโยธวาทิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 598.87 KB