โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.79 KB