โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.36 KB