โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Adobe Acrobat Document การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.78 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.96 KB
Adobe Acrobat Document กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร:กิจกรรมไหว้ครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.7 KB
Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.08 KB