โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
125 หมู่ที่ 3 ถนนนครศรีฯ - บ้านส้อง  ตำบลเขาพระ  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 0-7549-9114
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.68 KB